• Contributie
 • Hieronder informeren wij u over de contributie-regeling van het lopende seizoen 2023 - 2024.

   

   1) De hoogte van uw contributie bedrag:

  • Contributie bedragen seizoen 2023-2024:

   

  Contributiegroep

  Contributiebedrag

  Jeugd t/m 11 jaar pupil (peildatum 31-12-2019)

  €                  74,00

  Jeugd 12 t/m 18 jaar junior (peildatum 31-12-2019)

  €                109,00

  Senioren; waarvan € 25 terug te verdienen door vrijwilligerswerk

  €                158,00

  Spelend lid veteranen / lid walkingfootball-team

   €                  92,00

  Senioren of jeugd, met structurele functie of takenpakket

  €                  76,00

  Niet-spelend, steunend lid

  €                  54,00

   

  In dit bedrag zijn eventuele kortingen niet meegenomen, zoals gezinskorting (voor 3e of volgend gezinslid) of de korting voor vrijwilligersactiviteiten door spelende senioren (verrekening vindt achteraf plaats, dus betreft vrijwilligerswerk in het seizoen 2019-2020).

   

   

   

  2) Korting op de contributie:

   

  • Gezin korting: Er geldt een korting voor het 3e of volgend gezinslid uit hetzelfde gezin. De korting bedraagt € **,-
  • Vrijwilliger korting: Spelende senioren kunnen aanspraak maken op een korting indien er minimaal 3 vrijwilligers activiteiten worden uitgevoerd. De korting bedraagt € 25,- De verrekening vindt achteraf plaats, dus het betreft de vrijwilligers activiteiten uitgevoerd in het seizoen 2022-2023 welke verrekend wordt op het contributie bedrag 2023-2024.
  • Overige korting: Indien u een korting had verwacht maar niet heeft gekregen dan kunt u dit schriftelijk ( mail ) indienen bij het bestuur welke de aanvraag beoordeelt en hierover een bindend besluit neemt.
  • Mail adres: secretaris.RKSVB@gmail.com of schriftelijk bij secretariaat Hunsstraat 63 , 6367 JK Ubachsberg

   

   

   

  3) Wijze van betalen:

   

  • Doorlopende machtiging voor automatische incasso.
  • Als vereniging streven we ernaar dat elk lid zijn of haar contributie betaalt middels een doorlopende machtiging. Heeft al een machtiging afgegeven dan hoeft u verder niets te doen. Heeft u nog nog geen machtiging afgegeven dan kunt u het formulier downloaden en inleveren bij de penningmeester RKSVB, secretariaat Hunsstraat 63 , 6367 JK Ubachsberg
  • Omstreeks 15 september 2018 wordt een factuur naar u verzonden per post of mail. Omstreeks 15 oktober 2018 wordt het contributie bedrag van de rekening afgeschreven waarvoor de machtiging is afgegeven. Zorg dus voor voldoende saldo op uw rekening zodat de incasso goed verloopt. U zult dit in uw rekeningen overzicht terugzien met ons bankrekeningnummer NL86 RABO 0151 8023 43 t.n.v. penningmeester RKSVB onder vermelding van uw unieke machtigingskenmerk “lid00154”. De Incassant-ID van RKSVB is NL59ZZZ401869290000.

   

  • Handmatige overschrijving:
  • Als vereniging streven we ernaar dat elk lid zijn of haar contributie betaalt middels een doorlopende machtiging. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u hiervoor niet de mogelijkheden heeft. Daarom bestaat ook nog altijd de mogelijkheid om zelf de contributie over te schrijven op de rekening van RKSVB.
  • Omstreeks 15 september 2018 wordt een factuur naar u verzonden en u schrijft het contributie bedrag voor 15 oktober 2019 over op de rekening van RKSVB onder vermelding van de naam van het betalend lid. Ons bankrekeningnummer is NL86 RABO 0151 8023 43 t.n.v. penningmeester RKSVB.

   

   

   

  4)   Mislukte betaling

   

  • Indien uw betaling niet gelukt is zullen wij u een herinnering sturen per post met het verzoek om alsnog een handmatige overschrijving te doen.

   

   

   

  5)   Contact bij betalingsissue's

   

  Mocht u een issue hebben met het voldoen van de contributie dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester middels het formulier onderaan deze pagina. Er is altijd een oplossing mogelijk.

   

   

   

  6)   Gevolgen niet betalen contributie

   

  Indien u uiteindelijk niet aan uw contributiebetaling voldoet dan zal het bestuur maatregelen moeten treffen. Deze kunnen een verbod op spelen inhouden maar ook een blokkade in Sportlink. U kunt dan 3 achtereenvolgende jaren nergens KNVB voetballen. RKSVB zal u altijd middels brief en mail op de hoogte brengen van een blokkade.

   

   

   

  Met sportieve groet,

   

  Bestuur RKSVB