• Jo van de Berg,  een clubicoon van RKSVB , is overleden.

   

  Afgelopen zondagavond , 19 december 2021,  is Jo van de Berg overleden.

  Een kerngezonde man, 75 jaar oud, is geveld door het coronavirus.

  Voor eenieder die hem kende is dit een complete verrassing en een vreselijke schok.

  Het voelt heel onwezenlijk dat Jo er niet  meer is.

  Jo was een RKSVB-er in hart en nieren. Hij was nu liefst 62 jaar lid en hij heeft ruim 50 jaar actief gevoetbald bij onze club. Jo is in 1946 geboren en is in 1959 lid geworden van RKSVB.  Naast het zelf voetballen heeft hij zich reeds op jonge leeftijd bezig gehouden met de jeugd van RKSVB en  is hij ruim 34 jaar jeugdtrainer en jeugdleider geweest.

  Voorts is hij in de jaren tachtig 10 jaar lid geweest van het jeugdbestuur waarvan 8 jaar als voorzitter. Jo stond er om bekend dat hij een open oog had voor de jeugd en altijd uitstekende contacten  onderhield met de jeugdspelers. Hij werd op handen gedragen !

   

  Als speler was Jo een klasse-midvoor in het eerste elftal van RKSVB en scoorde veelvuldig. Op jonge leeftijd , 29 jaar pas,  ging hij bij het enkele jaren daarvoor opgerichte veteranenteam voetballen. Dat heeft hij gedaan tot 2010 en hij heeft in die 35 jaar ongeveer 300 doelpunten gemaakt. Jo was een vaste speler in elk elftal ; de reservebank haatte hij intens.

  Naast het voetballen was Jo ook zeer actief bij allerlei nevenactiviteiten zoals het organiseren van uitstapjes, het organiseren van het straatvoetbaltoernooi in de jaren negentig en het 40-jarig jubileum van de veteranen . Tevens was hij lid van de onderhoudsploeg voor het terreinonderhoud. Als je om hulp verlegen zat , deed je nooit tevergeefs een beroep op hem.

  Zijn laatste grote activiteit voor RKSVB deed hij als lid van het bouwteam ten behoeve van de renovatie van de kleedlokalen en de nieuwbouw van de kantine. Jo beheerde de financiën in de bouwcommissie en deed dat op de voor hem kenmerkende grondige wijze. Mede daardoor is de nieuwbouw van de kantine binnen het begrote budget gebleven.

  Voor de vele verdiensten voor RKSVB werd Jo in 1984 dan ook benoemd tot lid van verdienste en werd hij in 2000 erelid van onze vereniging.

  Naast al zijn bezigheden voor onze voetbalvereniging was Jo ook als vrijwilliger actief voor vele andere organisaties en verenigingen. Hij was onder meer lid van het schoolbestuur, 8 jaar lid van het kerkbestuur en nu was hij nog penningmeester van het MFC in Ubachsberg.

  Verder was hij actief op het sociale vlak. Jarenlang begeleidde hij gehandicapte jeugd in Hoensbroek , verzorgde hij de planning in een verzorgingscomplex in Gulpen en was hij een buddy voor zieke mensen. Voor al zijn inzet op dit vlak werd hij enkele jaren geleden onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau !

  En alsof dit nog allemaal niet genoeg was, zorgde Jo goed voor zijn lichaam met fitness, golf en tennis, en wandelde hij wekelijks een aantal uren. Een van de hoogtepunten van het jaar was de een week durende bergwandelingen met een aantal vrienden.

  Jo was een bezig bijtje. Stil zitten was voor hem een ‘crime’. Uit het bovenstaande blijkt hoe actief hij was. Dat tekent zijn karakter : altijd bezig zijn en hulp verstrekken aan eenieder die daarom vroeg ; groot sociaal inzicht tonen in de problemen van zijn medemens , en altijd bereid zijn om  ondersteuning te bieden.

  Jo was ook een vechter en een winnaar. Hij was zeer gedreven in alles wat hij deed, en in sport en spel wilde hij altijd winnen. Op het voetbalveld was hij zeer fanatiek en zette zich voor 100 procent in. Hij had dan ook moeite met verliezen.

  Als hij het met een beslissing niet eens was , is hij meer dan eens van het veld gelopen.

  Het tekent Jo echter ook dat hij in “de derde helft” weer terugkwam, zijn excuses aanbood en weer een pilsje meedronk.

  Jo was zeer gezellig in de omgang, was open en eerlijk naar iedereen, en zou nooit iemand beledigen of kwetsen.

  Na zijn actieve voetbalperiode , na ook nog een tijdje bij de Walking Footballers te hebben gespeeld, kwam hij wekelijks op zondagmorgen naar de wedstrijden kijken en dronk nog een of meer  pilsjes in de kantine.

   

  Jo, we zullen je vreselijk missen : je gezelligheid , je humor en je sterke persoonlijkheid.

  Er is een gat gevallen in onze vereniging dat nooit meer gedicht kan worden.

   

  Marianne, Michel , Nieke, partners en kleinkinderen,

  Wij wensen jullie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

  Wij weten zeker dat jullie Jo een prachtige plek in jullie hart zullen geven.

   

  Dat doen wij ook

   

  Bestuur en leden RKSVB