• Beste trainers, leiders, teamspelers en leden van RKSVB, 

  Zoals jullie wellicht hebben vernomen heeft Rouël Jaspers zich teruggetrokken als lid van de Technische Commissie. Rouël heeft werk gevonden in Frankfurt en kan zijn nieuwe werk niet langer combineren met het lidmaatschap van de TC. We wensen Rouël veel succes met zijn nieuwe baan en danken hem voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren voor RKSVB heeft verzet. 

  Dit stelt ons voor de korte termijn wel voor een probleem omdat er in deze periode veel zaken geregeld moeten worden die op het domein van de technische commissie liggen. Denk daarbij aan de inschrijving en indeling van de teams voor het komend seizoen. 

  Om op korte termijn alle noodzakelijke acties uit te voeren is door het Bestuur de Commissie Voetbalzaken in het leven geroepen die momenteel wordt bemensd door een aantal bestuursleden. Alle taken die uitgevoerd moeten worden om het huidige seizoen goed af te sluiten en het nieuwe seizoen goed te starten zijn in beeld gebracht. De commissie rond de taken naar verwachting op 1 juli af, rekening houdend met de deadlines zoals die door de KNVB zijn gesteld. 

  De naam Voetbalzaken verklapt het eigenlijk al, binnen deze commissie wordt alles geregeld wat met het daadwerkelijke voetballen te maken heeft. Voor de lange termijn willen we de commissie als vervanging van de TC behouden en de samenstelling aanpassen naar een combinatie van enkele bestuursleden en een vertegenwoordiging van de teams.  

  Het takenpakket en de functie van de nieuwe commissie voetbalzaken worden nader uitgewerkt nadat alle zaken voor de korte termijn zijn geregeld. De beschrijving van de functie van de nieuwe commissie zal voor de start van het nieuwe seizoen gereed zijn. Wij streven ernaar om dan ook de personele invulling van de commissie rond te hebben. We rekenen daarbij op jullie medewerking. 

  De contacten die voorheen via de technische commissie verliepen lopen vanaf nu via de commissie voetbalzaken waarvoor Maurice Smeets als contactpersoon fungeert. 

  De blauwdruk voor de korte termijn voetbalzaken zijn hieronder te vinden. 

   

  Mvg Bestuur RKSVB

   

  Blauwdruk KT voetbalzaken