• Organisatie RKSVB

   

  Hoofdbestuur:

  Voorzitter: Vacature vacant
  Secretaris: Bestuur                  06-49333310    secretaris.rksvb@gmail.com
  Penningmeester: Rene Conrads 06-83982609    penningmeester.rksvb@gmail.com
  Bestuurslid: Jean Ramakers      06-12723548    familie.ramakers@home.nl
  Bestuurslid: Rene Dautzenberg  06-46954190   dautzenberg18059@home.nl
  Bestuurslid: Maurice Smeets     06-49333310    maurice.1@home.nl
   
   
   
  Financiele commissie:
   
  Rene Conrads      06-83982609    penningmeester.rksvb@gmail.com
  Jean Ramakers     06-12723548    familie.ramakers@home.nl
  Vacature vacant
   
  Leden / Contributie Commissie:
   
  Rene Conrads      06-83982609    penningmeester.rksvb@gmail.com
  Maurice Smeets   06-49333310    maurice.1@home.nl
  Vacature vacant
  Vacature vacant
   
   
  Accommodatie commissie:
   
  Rene Dautzenberg   06-46954190   dautzenberg18059@home.nl
   
  Vacature vacant
   
   
  Accommodatie onderhoud:
   
  Jean Ramakers       06-12723548    familie.ramakers@home.nl
  Rene Dautzenberg  06-46954190   dautzenberg18059@home.nl
  Piet Laeven
  Peter Schouteten
  Frans Janssen
  Sjef Huynen
  Jo vd Berg
  Godelieve Hamers
  Angela Ernes
  Hub Hamers
  Danny Hamers
  Frits van den Kerkhof
   
   
  Sponsor commissie:
   
  Godelieve Hamers   06-20956449   godelievehamers@hotmail.com
  Rene Conrads         06-83982609    penningmeester.rksvb@gmail.com
  Rene Dautzenberg   06-46954190   dautzenberg18059@home.nl
  Vacature vacant
  Vacature vacant
   
   
  Voetbalzaken:
   
  Jo Habets                06-25213342   jo.habets@maastrichtuniversity.nl
  Maurice Smeets        06-49333310    maurice.1@home.nl
  Vacature vacant
  Vacature vacant
   
   
  Wedstrijd en scheidsrechter commissie:
   
  SR: Maurice Smeets          06-49333310    maurice.1@home.nl
  Jeugd: Michiel Franssen      06-20831484   michielfranssen@hotmail.com
  DWF: Maurice Smeets        06-49333310    maurice.1@home.nl
  Sportlink: Maurice Smeets   06-49333310    maurice.1@home.nl
  Vacanture vacant
  Vacanture vacant
   
   
  Jeugd commissie:
   
  Samenwerking coordinatie: Andrea Conjearts
  Jeugd secretaris: Michiel Franssen                 06-20831484 michielfranssen@hotmail.com
  TC lid: Angie Haan                                      06-29057488    angie_vvs@live.nl
  TC lid: Louis Pasmans                                  06-51339537    lerb@ziggo.nl
  Vacature vacant
   
   
   
  Activiteiten commissie:
   
  Joep Conjaerts                                           activiteitencommissierksvb@gmail.com
  Janine Conjaerts           
  Sjors Quaedackers
  Nena Winthagen
  Tessa Souren
  Celine Italiaander
   
   
   
  Materialen en kleding commissie:
   
  Piet Laeven                        06-20616222      pjlaeven@kpnmail.nl
  Rene Conrads                      06-83982609    penningmeester.rksvb@gmail.com
  Vacature Vacant
   
   
  Kantine commissie:
   
  Jean Ramakers                    06-12723548    familie.ramakers@home.nl
  Bestuur                              06-46954190   dautzenberg18059@home.nl
  Vacature Vacant
   
  Vacature vacant
   
   
  Website, TV kantine, audio en beeld, socialmedia commissie:
   
  Maurice Smeets           06-49333310    maurice.1@home.nl
  Janine Conjaerts          06-42780130    janine_conjaerts@hotmail.com
  Joep Conjaerts            0619441555    info@conjaertsaudiolight.nl
  Nena Winthagen          06-12848075    nenawinthagen@gmail.com
  Vacature vacant
   
  Oud sporvtvrienden RKSVB commissie:
   
  Math Crombach
  Jean Ramakers               06-12723548    familie.ramakers@home.nl
  Vacature vacant
   
   
  Veteranen:
   
  Voorzitter: Leon Heckmans
   
  Penningmeester: Ruud Kerckhofs